Σύμβουλοι

Ονοματεπώνυμο

Τηλέφωνο

email

Βιολιδάκη Μαρία

6973697792

mariaviolidaki26@gmail.com

Καναβάκης Ιωάννης

6977358159

ikan7090@yahoo.gr

Κουρουπάκης Νικόλαος

6974064787

nikoskouroupakis1951@gmail.com

Λιλιμπάκης Εμμανουήλ

6978183261

djmanos.sitia@yahoo.gr

Μπελιμπασάκης Εμμανουήλ

6972915483

ebelibasakis1@gmail.com

Παντελάκης Παύλος

6972697986

pantelakis.sitia@gmail.com

Τσιφετάκης Εμμανουήλ

6977456842

tsifetakis@gmail.com

Skype : manolis.tsifetakis