Νέα - Ανακοινώσεις

Τα τελευταία νέα μας

Επίσκεψη στη τεχνική υπηρεσία

Ο υποψήφιος δήμαρχος Σητείας Νίκος Κουρουπάκης επισκέφθηκε τή τεχνική υπηρεσία του Δημου Σητείαςγια ενημέρωση. Απο την ενημέρωση φανηκε οτι στό τομέα τής διαχείρησης απορριμάτων υπάρχουν προβλήματα καί καθυστερήσεις με αρνητικές επιπτώσεις στη σωστή και αποτελεσματική αντιμετώπιση του προβληματος ενώ υπάρχουν λάθη όσον αφορά τίς αποφάσεις γιά τη συγκρότηση ΦΟ.ΔΣΑ. Επίσης διπιστώσαμε τούς αργούς ρυθμούς αντιμετώπισης δράσεων καί έργων πού αφορούν το ΓΕΩΠΑΡΚΟ π.χ. την αδυναμία τού Δημου να υλοποιήσει τό Αστεροσχολείο κ.λ.π. Καθυστερήσεις καί αστοχίες παρατηρήσαμε καί σε άλλους τομείς. Βέβαια όλα αυτά βάσει τών δικών μας εκτιμήσεων .Δικαιολογίες υπάρχουν αλλά δέν μας πείθουν.