Θέσεις

γιατί η Σητεία αξίζει ένα καλύτερο μέλλον!

 6 + 1 Προγραμματικές Θέσεις

Η Σητεία, αξιοποιώντας τη νέα γενιά προγραμμάτων με τις απαραίτητες συνεργασίες, έχει τη δυνατότητα να κάνει την «Επιστροφή στο Μέλλον» και να βελτιώσει το επίπεδο διαβίωσης των πολιτών μέσω σύγχρονων τεχνολογικών μεθόδων και καινοτομιών.

Η Τοπική Αυτοδιοίκηση Α’ βαθμού πρέπει να θέτει στόχους και να μετρά αποτελέσματα, προκειμένου να είναι φιλική με τους δημότες, τους επιχειρηματίες και τους επισκέπτες της περιοχής. Αναπτύσσουμε ένα συνολικό σχέδιο για την αντιμετώπιση του συνόλου των προβλημάτων και των προκλήσεων, αξιοποιώντας τις δυνατότητες που μας δίνει η τεχνολογία, θέτοντας στο κέντρο τον άνθρωπο και τις ανάγκες του.

 1. Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση – αποτελεσματική Διοίκηση

Οι Δημοτικές Υπηρεσίες εκσυγχρονίζονται. Ο Δήμος είναι κοντά στον Δημότη  και παρέχει ψηφιακές υπηρεσίες και στο πιο απομακρυσμένο χωριό του. Σχεδιάζουμε αποτελεσματική διαχείριση των υπηρεσιών και θέλουμε μαζί μας τον πολίτη στην χάραξη και στην εφαρμογή των αναπτυξιακών στρατηγικών για τον Δήμο, με στόχο τη μείωση της γραφειοκρατίας, και την καλύτερη εξυπηρέτησή του σε όλα τα επίπεδα.

 1. Χωροταξία – Υποδομές

Ο χωροταξικός σχεδιασμός και οι πολεοδομικές μελέτες θα αποτελέσουν κύριους στόχους μας. Στόχος μας επιπλέον η ισόρροπη ανάπτυξη του αστικού ιστού και των χωριών του Δήμου.

 1. Οικονομία – Αγροτική παραγωγή – Τουρισμός

Η εξωστρέφεια για εμάς δεν αποτελεί αφηρημένη έννοια. Αποτελεί αναπτυξιακό εργαλείο. Καθορίζει τον στρατηγικό μας σχεδιασμό σε κάθε τομέα και διαμορφώνει τις συνεργασίες με εξωγενείς παράγοντες.

Προωθούμε πρότυπα σύγχρονου Τουρισμού με έμφαση στον ποιοτικό τουρισμό τον αγροτουρισμό, εναλλακτικό τουρισμό (σπηλαιολογικό, περιπατητικό, κλπ), τουρισμό διατροφής.

 1. Περιβάλλον – Καθαριότητα – Πράσινο

Η μετάβαση σε μια κυκλική οικονομία συμπληρώνει το όραμά μας για το πώς θέλουμε να είναι η μελλοντική Σητεία, σήμερα! Μετάβαση, λοιπόν, από το ευθύγραμμο στο κυκλικό μοντέλο, το οποίο έχει σκοπό να κλείσει τον κύκλο της ζωής ενός προϊόντος με την επαναχρησιμοποίηση του είτε σαν δευτερογενές υλικό είτε αυτούσιο.

 1. Άνθρωπος – Παιδεία- Αθλητισμός

Καλύτερη κοινωνία δεν θα έρθει ποτέ, αν δεν φτιάξουμε τον καλύτερο άνθρωπο. Και αυτό είναι το έργο της Παιδείας. Σχεδιάζουμε έναν Δήμο που θα συμβάλει στην Δια Βίου Εκπαίδευση  των δημοτών του, δίνοντας ευκαιρίες σε όλους να συμμετέχουν ισότιμα στην γνώση. Αντιμετωπίζουμε με μακρόπνοο στρατηγικό σχεδιασμό τις προκλήσεις της εποχής.

 1. Κοινωνική πολιτική – εθελοντισμός

Η κοινωνική πολιτική δεν χαρίζεται,  χτίζεται σε σταθερές πολιτικές και  κοινωνικές δομές. Ο άνθρωπος στο επίκεντρο του σχεδιασμού μας με έμφαση στις ανάγκες των κοινωνικά ευπαθών ομάδων.

 1. Πολιτισμός – Αξίες

Τίποτα δεν θα είναι εφικτό, αν δεν είναι ο πολιτισμός ο βασικός προορισμός του Δήμου μας. Ιδρύουμε και λειτουργούμε Κέντρο ερευνών και μελετών Κρητικού πολιτισμού. Στόχος του Κέντρου είναι η μελέτη, η ανάδειξη και η αξιοποίηση της κρητικής λαϊκής παράδοσης. Ο κρητικός πολιτισμός σε όλες τις εκφάνσεις του:

 • Κρητική διάλεκτος
 • Δημώδης λογοτεχνία (μαντινάδα, ριζίτικο, παραμύθι, παροιμίες, σχέση λόγιας και λαϊκής λογοτεχνίας)
 •  Μουσική – Χορός
 • Τέχνη (ζωγραφική, ξυλογλυπτική-λιθογλυπτική, κεντητική, υφαντική, κεραμική κ.λ.π.)

Προγραμματικές Θέσεις  – Πλαίσιο Στόχων